Spravované budovy

Zoznam budov v správe spoločnosti

DOMOV DS, s.r.o. DUNAJSKÁ STREDA

1/ Polyfunkčný dom Agora – Bacsáková 241/21, 23, nebyt.priestor-15,17,19 Dunajská Streda
2/ Polyfunkčný dom Kukučínova ul. 629/0, 1, Dunajská Streda
3/ Polyfunkčná budova Galantská cesta 5416/1, Dunajská Streda
4/ Bytový dom Športová ul. č. 5911/78,80 Dunajská Streda
5/ Bytový dom kráľa Zigmunda s.č. 5868/23,24 Dunajská Streda
6/ Bytový dom kráľa Zigmunda s.č. 5869/25, 26 Dunajská Streda
7/ Bytový dom kráľa Zigmunda s.č. 5870/A, B, Dunajská Streda
8/ Polyfunkčný bytový dom Múzejná ul.5101/12, 14,16,18 Dunajská Streda
9/ Polyfunkčný bytový dom Radničné 5612/1,Dunajská Streda