Cenník služieb

SADZOBNÍK

úkonov za služby poskytované nad rámec uzatvorených zmlúv
PRE BYTOVÉ DOMY a NEBYTOVÉ PRIESTORY
Platný od 01. 01. 2013

1)Vyhotovenie jednej jednostranovej kópie dokumentu formátu A 40,15 €
2)Vyhotovenie jednej dvojstranovej kópie dokumentu formátu A 40,25 €
3)Poplatok za vystavenie a zaslanie jednej upomienky (vrátane poštovného)
- fakturuje sa domom (do doby splatenia záväzku dlžníkom)
4,90 €
4)Poplatok za vystavenie potvrdenia5,00 €
5)Poplatok za vybavenie stránky mimo stránkových hodín (mimo dohodnutých so zástupcom vlastníkov bytov).6,50 €

Cenník služieb v PDF na stiahnutie