Kontakt

Domov DS, s.r.o.
Trhovisko 235/7
Dunajská Streda

Tel./fax 031/ 552 55 10, 552 45 87

Stránkové dni :
Pondelok : 8,00 hod - do 15,00 hod
Streda      : 8,00 hod - do 17,00 hod

V prípade poruchy volajte :
Počas dňa tel.: 031/ 552 55 10

Po pracovnej dobe, v čase
pracovného pokoja, voľna, sviatkov 

mobil : 0903 444 205

Kontaktný formulár

    Ak ste človek, vyberte obrázok Srdce.